ABOUT US

วิสัยทัศน์ • พันธกิจ • ค่านิยม • เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

เรามุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า มุ่งเน้นการนำเสนอสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ใส่ใจความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้น

OUR BUSINESS

• ธุรกิจค้าปลีก

สำหรับลูกค้าทั่วไป โดยมีช่องทางการจำหน่ายหลักผ่านทางสาขาร้านค้าปลีกของบริษัทเอง

• ธุรกิจค้าส่ง

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายและผู้นำเข้าสินค้าเพื่อจำหน่ายแบบค้าส่ง (Wholesale)

• ศูนย์บริการ

เราเป็นศูนย์บริการอย่างเป็นทางการในการรับซ่อมผลิตภัณฑ์แบรนด์ Apple